...
کاربر مهمان، خوش آمدید.  ورود به پنل کاربریثبت نام

مشاغل صنعت و صنایع ایران

پورتال ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته

مشاغل صنعت و صنایع ایران
به پورتال تخصصی و حرفه ای ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته خوش آمدید
شما هم به جامعه بزرگ صنعت و صنایع ایران بپیوندید...

بیمه مسئولیت

منتشره شده در شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

بیمه مسئولیت

ممکن‌ است‌ براثر غفلت‌ یا قصور فردی، خساراتی مالی و جانی به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. که‌ در نتیجه‌، آن‌ فرد محکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود؛ در مواردی نیز مسئولیت‌ و یا خساراتی ناشی از تولید، ساخت‌،اداره‌ و مدیریت‌ و یا ارائه‌ خدمات‌ سرویس‌ و نگهداری در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتی در مورد منازل‌ مسکونی)؛ ممکن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلی از قبیل‌ بازسازی، پذیرایی، ساخت‌ و تولید در بعضی مواقع‌ خسارات‌جانی و مالی سنگینی به‌ افراد وارد آید که‌ مسئولیت‌ این‌ موارد متوجه‌ کارفرماست‌; غفلت‌ فردی ممکن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالی یا صدمه‌ جانی به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطی مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌. به‌ همین‌ منظور وجود بیمه‌ای مانند بیمه‌ مسئولیت‌ میتواند حائز اهمیت‌ خاصی باشد. در سالهای اخیراین‌ نوع‌ بیمه‌ دارای رشد و گسترش‌ بالایی بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشی از مسئولیت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آمیز یک‌شخص‌ حقیقی و یا حقوقی که‌ در انجام‌ کاری کلیه‌ اقدامات‌ احتیاطی را رعایت‌ نکرده‌ واقع‌ میشود. لازم‌ به‌ توضیح‌است‌ که‌ بیمه‌نامه‌های مسئولیت‌ در هیچ‌ موردی در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدی بیمه‌گذار که‌ منجر به‌ خسارات‌ مالیو جانی شود، پوشش‌ ارائه‌ نمی دهد. زیرا حادثه‌ بیمه‌پذیر، به‌ حادثه‌ای اطلاق‌ میشود که‌ اتفاقی باشد. به‌ همین‌ دلیل‌خسارات‌ عمدی، خارج‌ از تعهد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ قرار میگیرد.
از انواع‌ بیمه‌نامه‌های مسئولیت‌ میتوان‌ بیمه‌نامه‌های مسئولیت‌ مالکان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، تولید کنندگان‌،مقاطعه‌کاران‌ و بیمه‌ مسئولیت‌ آسانسور و مسئولیت‌ حرفه‌ای را نام‌ برد. نمونه‌ای از بیمه‌نامه‌های ذکر شده‌، بیمه‌نامه‌ مسئولیت‌ مدنی حرفه‌ای پزشکان‌ است‌ که‌ بخشهایی از آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

بیمه‌نامه‌ مسئولیت‌ مدنی حرفه‌ای پزشکان‌
پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ نامه‌ عبارت‌ است‌ از جبران‌ مسئولیت‌ مدنی بیمه‌گزار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام‌ امورپزشکی که‌ منجر به‌ وارد آمدن‌ صدمات‌ جسمانی، روانی و یا فوت‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.
مواردی که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی پرداخت‌ نمیشود (استثنائات‌) :

– خسارات‌ ناشی از درمان‌ یا عمل‌ جراحی خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گزار.
– خسارات‌ ناشی از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی توسط بیمه‌گزار در صورتی که‌ وی از مواد مخدر یاداروهای خواب‌آور و یا مشروبات‌ الکلی استفاده‌ کرده‌ باشد.
– غرامت‌ ناشی از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی که‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری کشور باشد.
– غرامت‌ ناشی از هرگونه‌ بیهوشی عمومی که‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
– غرامت‌ ناشی از دعاوی اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع‌
– غرامت‌ ناشی از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یک‌ (سببی و نسبی)
– غرامت‌ ناشی از انجام‌ هرگونه‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی به‌منظور زیبایی.

در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی بیمه‌گذار براساس‌ حداکثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداکثر سقف‌ تعهدات‌ مالی برای جرح‌و فوت‌ باید به‌نحوی تعیین‌ شود که‌ منطبق‌ با آراء صادره‌ از محاکم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی باشد.

مشاغل صنعتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.