...
کاربر مهمان، خوش آمدید.  ورود به پنل کاربریثبت نام

مشاغل صنعت و صنایع ایران

پورتال ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته

مشاغل صنعت و صنایع ایران
به پورتال تخصصی و حرفه ای ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته خوش آمدید
شما هم به جامعه بزرگ صنعت و صنایع ایران بپیوندید...

بیمه دام

منتشره شده در شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

بیمه دام

از مدتها قبل‌ نیاز مبرمی‌ جهت‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ دام‌ احساس‌ می‌شد و به‌ همین‌ منظور در کشورهای‌ اروپایی‌، بعضی‌ از اتحادیه‌ها وامهایی‌ به‌ کشاورزان‌ جهت‌ تأمین‌ بیشتر اعطا کردند و از طرف‌ دیگر بانکدارانی‌ که‌ اقدام‌ به‌ اعطای‌ وام‌کرده‌ بودند، در صدد تأمین‌ و پوششی‌ جهت‌ حفظ سرمایه‌های‌ خود برآمدند، زیرا در بعضی‌ از سالها بروز امراض‌ مسری‌ دهان‌ و پا در بین‌ دامها، سرمایه‌های‌ وام‌دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهای‌ هنگفتی‌ به‌ آنها گردید. به‌ همین‌ سبب‌ وجود چنین‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌تواند برای‌ جبران‌ خسارات‌ مذکور مفید واقع‌ شود.
دربیمه‌دام‌، احشام‌ و حیوانات‌ درمقابل‌ مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌، مرض‌ و یا حوادث‌ ناشی‌ از حمل‌ و نقل‌ و عدم‌النفع‌ ناشی‌ از امراض‌ دهان‌ و پا بیمه‌ می‌شوند. این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ معمولا برای‌ حیواناتی‌ مثل‌ اسب‌، گاو و گوسفند صادر می‌شود و برای‌ امراضی‌ مانند سیاه‌ زخم‌ و دهان‌ و پا، بیمه‌نامه‌ جداگانه‌ و پوششی‌ مجزا صادر می‌شود.

پوششهای‌ بیمه‌ دام‌
پوششهای‌ بیمه‌ای‌ که‌ در محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ به‌ بیمه‌گزار ارائه‌ شده‌ و در تعهد بیمه‌گر برای‌ جبران‌ خسارت‌ قرار دارد به‌ شرح‌ زیر است‌ :

  • مرگ‌ ناشی‌ از امراض‌ طبیعی‌
  • بیماری‌ (Illness)
  • نقص‌ (Disease)
  • حوادث‌ (شامل‌ فوت‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ و صاعقه‌)

مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ :

  • خسارات‌ از کارافتادگی‌ دام‌ و یا غیرقابل‌ مفید بودن‌ برای‌ کار و هدفی‌ که‌ نگهداری‌ می‌شده‌ است‌.
  • خسارات‌ ناشی‌ از اعمال‌ جراحی‌، تلقیح‌ و مایه‌کوبی‌ (Inoculation)مگر اینکه‌ این‌ موارد به‌ منظور جلوگیری‌ از مرض‌ و یا بیماریهای‌ ناشی‌ از حادثه‌ انجام‌ پذیرد.
  • خسارات‌ ناشی‌ از غفلت‌ بیمه‌گزار و کارکنان‌ وی‌ در حفظ و نگهداری‌ یا اعمال‌ عمدی‌ که‌ منجر به‌ جراحت‌ و یا مسمومیت‌ احشام‌ گردد.
  • خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی‌ احشام‌ به‌ غیر از حمل‌ از طریق‌ راههای‌ مجاز آبی‌ داخلی‌
  • خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌
  • خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.

بیمه‌نامه‌های‌ دام‌، احشام‌ را در مقابل‌ مرگ‌ ناشی‌ از امراض‌، جراحتهای‌ ناشی‌ از حوادث‌، آتش‌سوزی‌، صاعقه‌، طوفان‌ و یا در حال‌ حمل‌ پوشش‌ می‌دهد.

از مدتها قبل‌ نیاز مبرمی‌ جهت‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ دام‌ احساس‌ می‌شد و به‌ همین‌ منظور در کشورهای‌ اروپایی‌، بعضی‌از اتحادیه‌ها وامهایی‌ به‌ کشاورزان‌ جهت‌ تأمین‌ بیشتر اعطا کردند و از طرف‌ دیگر بانکدارانی‌ که‌ اقدام‌ به‌ اعطای‌ وام‌کرده‌ بودند، در صدد تأمین‌ و پوششی‌ جهت‌ حفظ سرمایه‌های‌ خود برآمدند، زیرا در بعضی‌ از سالها بروز امراض‌ مسری‌ دهان‌ و پا در بین‌ دامها، سرمایه‌های‌ وام‌دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهای‌ هنگفتی‌ به‌ آنها گردید. به‌ همین‌ سبب‌ وجود چنین‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌تواند برای‌ جبران‌ خسارات‌ مذکور مفید واقع‌ شود.
در بیمه‌ دام‌، احشام‌ و حیوانات‌ در مقابل‌ مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌، مرض‌ و یا حوادث‌ ناشی‌ از حمل‌ و نقل‌ و عدم‌النفع‌ ناشی‌ از امراض‌ دهان‌ و پا بیمه‌ می‌شوند. این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ معمولا برای‌ حیواناتی‌ مثل‌ اسب‌، گاو و گوسفند صادر می‌شود و برای‌ امراضی‌ مانند سیاه‌ زخم‌ و دهان‌ و پا،  بیمه‌نامه‌ جداگانه‌ و پوششی‌ مجزا صادر می‌شود.

مشاغل صنعتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.